Kurumsal Wellbeing

‘Firmaların finansal gücü, sürdürülebilir performansı ve hızlıca uyum sağlayabilmesi ancak ruh sağlığı yerinde, bedensel olarak zinde ve zihni berrak çalışanlar sayesinde mümkündür.’

Wellbeing bireyler açısından 5 ana kategoride incelenir.
Kariyer, finansal, sosyal, fiziksel ve çevresel.

Gallup araştırmaları bireyin Wellbeing seviyesinin ana belirleyicisinin ‘Kariyer’ alanı olduğunu yayınlamıştır. Kariyer hayatı; yani işyerinde tüm gün meşgul olunan işler, eğer kişinin yetenekleri doğrultusunda ise, çevresindekiler tarafından desteklenip takdir görüyorsa, kendisini geliştirmek için fırsatı varsa, bu kişi diğer 4 wellbeing alanında seviyesini daha kolay artırabilir ve zihin, ruhsal ve bedensel dengesini daha kolay sağlayabilir.

İş veren açısından bakıldığında; işe olan katkısı en üst seviyede olan, işinden ve hayatından memnun, kendisi ve çevresiyle ilişkileri dengeli, iletişimi tarafsız, yaratıcı, hızlı uyum sağlayan ve farkındalığı yüksek çalışanlar şüphesiz işletmeyi her yönden ileri taşır.

Kurumsal wellbeing eğitimleri ve uygulamaları iş ortamlarını oluşturan bireylerin bilinçlenmesini ve bununla birlikte yaratılan ortamın enerjisini dengelemeyi hedefler.

Global olarak rol oynayan ve sektörlere öncülük eden firmaların büyük bir çoğunluğu çalışanlarını uzun yıllardır meditasyon, nefes çalışmaları ve mindfulness uygulamaları ile buluşturmaktadır. Yapılan tüm bu koruyucu önleyici aktiviteler çalışanlarında şu FAYDALARI sağlar:

-Stres ve zayıflayan sinir sistemi kaynaklı bedensel ve davranışsal sorunlarda iyileşme

-Derin dinleme, iletişim becerileri, kendini ifade etme konusunda gelişme.

-Yüksek konsantrasyon, algılama hızı, bellek ve öğrenme kapasitesinde artış.

-Artan yaratıcılık sayesinde sorunlara yaratıcı çözümler.

-Bilinçli seçimler yapma yeteneğinin artması ile hem kendileri hem çevrelerinde (aile, iş, sosyal yaşam) bu kararlardan etkilenen herkes için daha tatmin dolu, besleyici ve huzurlu bütünsel bir yaşamın oluşması.

Şirketler açısından bakıldığında görülen faydalar

-Hastalık yaralanma, stres ve stres kaynaklı uzun süreli hastalıklar sebebiyle personel devamsızlıklarından oluşan maliyetin düşmesi.

-Genel verimlilik artışı.

-Ofiste zindelik ve esenlik halinin yükselmesi.

-Personel değişim oranı ve bu sebepten oluşan maliyetin düşmesi.

-İşveren-çalışan ve müşteri ilişkilerinin gelişmesi.

-Çalışanlarda kurumsal sosyal sorumluluk duygusunun ve bakış açısının gelişmesi.

-Çalışanlarda değer verilme hislerinin artmasıyla katkı alanına geçen çalışanların etkin konsantrasyon ve iş hacminin artmasına yönelik duruşları.

-Şirketi içi çalışanların birbirleriyle kurdukları yargısız ve yapıcı iletişim sayesinde oluşan yüksek enerjili çalışma ortamı.

Sizin şirketinizin ihtiyaçlarına özel Wellbeing programını birlikte dizayn etmek için tıklayın.

Kurumsal Total Well Being Eğitimi
Nefes ve Meditasyon Uygulamaları
İş Yerinde Ayurvedik Rutinler